Co je to tarot?
  Balíček 78 karet, které se dělí na dvě části: 22 karet tvoří Velkou Arkánu (Arkánum- tajné vědění), které symbolizují konkrétní vlastnosti nebo situace. Dalších 56 karet je Malá Arkána, která symbolizuje lidi, chování, činy a myšlenky, které nás provází životem.
  Prostřednictvím Tarotu je možné navázat kontakt s nevědomím a tímto způsobem se přiblížit sami sobě. Karty nám ukazují situace každodenního života, ve kterých se nacházíme nebo se nacházet budeme,
zajišťují bezprostřední a přímou cestu k pochopení těchto životních cest.
  Taroty vyzařují a odráží v sobě energii v momentě výkladu. Výklad karet a jeho samotné používání je možností jak se otevřít skrytému sebepoznání a jistým způsobem jak se otevřít vnitřní moudrosti.

  V dřívějších časech byl tarot odsunut a odmítnut kvůli pochybám, že souvisí s černou magií a okultními naukami, které církev zakazovala. Dodnes díky těmto dávným časům hledá tarot své místo. Mnozí lidé jej neberou jako seriózní záležitost a spíše se jej bojí.

  Skutečnost je, ale velmi jednoduchá - tarot je "pouhým" nástrojem, který nás učí a pomáhá nám poznat sami sebe a svět takový, jaký skutečně je. Ukazuje nám cestu, po které se vydat, ale volba už je na nás samotných.