Sedmá čakra Sahasrára (temenní centrum, čakra korunní)

 

Je umístěna čtyři prsty nad temenem hlavy. Symbol této čakry je mimo racionální chápání. Otevření vrcholné čakry, je většinou důsledkem dlouhodobého duchovního vývoje. Schopnost dosáhnout osvícení, kterou představuje Sahasrára, má každý člověk.

 

Umístění: Temeno hlavy

Sanskrtské jméno: Sahasrára, což znamená tisícinásobný

Funkce: Sjednocení

Živel: Žádný

Vnitřní stav: Blaženost

Žlázy: Epifýza

Části těla: Mozková kůra, mozek, celé tělo

Poruchy: Odcizení

Barva: Fialová

Základní zvuk: Žádný

Smysl: Žádný

Zvířecí symboly: Vztyčený had

Božstva: Šiva


Přiřazené kameny: bezbarvé, fialové a jasné.